Natuurontwikkeling, recreatie en bedrijvigheid verbinden

Omgevingsmanagement

Omgevingsanalyse

Facilitator

Veel natuurgebieden in Nederland worden doorsneden door wegen. Het aanleggen van nieuwe natuurverbindingen en het uitbreiden van de rustgebieden is goed voor de aanwezige diersoorten. Daarvoor heb je wel de medewerking van veel partijen nodig, waarvan de belangen soms tegengesteld zijn of die in verschillende snelheden werken. Denk aan gemeentes die midden in een herstructurering zitten, bedrijven die willen uitbreiden, omwonenden die hun vaste wandelroute hebben, een manege die zich wil vestigen, een mogelijk te ontwikkelen natuurbegraafplaats, een schaapskudde en vele recreanten ‘van buiten’ (fietsers, mountainbikers, hardlopers en wandelaars).

Om in het natuurthema te blijven: soms zie je door de bomen het bos niet meer. Dan helpt een heldere omgevingsanalyse om weer zicht te krijgen op de verschillende belangen en het spanningsniveau bij de betrokken stakeholders. Daarmee kan vervolgens een effectief plan van aanpak worden uitgewerkt en een communicatiestrategie worden ontwikkeld.

Mijn bijdrage: begeleiden van een drietal sessies waarin een issue- en stakeholderanalyse werd uitgewerkt door de projectmanager, communicatieadviseurs en boswachters, advies over de stakeholderaanpak en prioriteiten daarin.

Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten