Trainingen

Met veel plezier geef ik samen met andere toppers uit het vakgebied trainingen:

  • Omgevingscommunicatie & Participatie met Gonda Duivenvoorden, klik hier
  • Strategisch omgevingsmanagement (SOM)
  • Serious game (verdiepingstraining) voor omgevingsmanagers en communicatieadviseurs
  • Workshop verandercommunicatie voor leidinggevenden

Mijn trainingen worden gemiddeld gewaardeerd met een dikke 9 en daar ben ik best trots op! Meer weten? Bel me even! Tel. 0654356569

Strategisch omgevingsmanagement

Industrielawaai in de Rotterdamse haven, een peilbesluit dat al tien jaar niet is uitgevoerd, een langdurige patstelling tussen verschillende overheden over een wegaanpassing, de haperende aanpak van een probleemwijk door een gemeente, een woningcorporatie en een zorginstelling, de aanleg van een snelle spoorlijn over de landsgrenzen heen. Zomaar wat voorbeelden van de tientallen projecten waar ik de afgelopen jaren een bijdrage aan heb mogen leveren.

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van complexe opgaven met verschillende stakeholders met vaak grote belangen. Daarbij werk ik volgens de methodiek van Strategisch omgevingsmanagement (SOM), die is gebaseerd op de Mutual Gains Approach (Harvard). Zo veranderen weerstand en diep ingegraven standpunten in meer begrip en samen werken aan oplossingen. En van een compromis waar niemand echt blij van wordt, naar consensus en zoveel mogelijk waarde voor iedereen.

Omgevingscommunicatie & participatie

Een locatie voor overlastgevende asielzoekers, de ontwikkeling van industriegebied naar woon-werklocatie, weerstand tegen de verplaatsing van een busstation, natuurontwikkeling met een natuurbegraafplaats. Voorbeelden van projecten waar ik heb gezorgd voor positieve beeldvorming en voor een zorgvuldige omgevingsdialoog.

Op basis van een goede omgevingsanalyse ontwerp ik een proactieve aanpak: wie gaat met wie in gesprek over welke onderwerpen? Op welk participatieniveau en in welke vorm? Hoe sluiten we aan op de behoefte van belanghebbenden en zorgen we ervoor dat zij zich gehoord voelen? Vanuit gedegen kennis van de psychologie van communicatie draag ik bij aan een constructieve dialoog, depolarisatie en zo nodig nieuwe framing van het vraagstuk. Mijn aanpak is navolgbaar en daarmee Omgevingswet-proof.

Verandercommunicatie

Organisaties veranderen betekent eigenlijk altijd: gedrag veranderen. Wil je met communicatie waardevol bijdragen aan een veranderopgave, dan moet je dus iets weten over hoe ons brein omgaat met verandering en hoe je intrinsieke motivatie kunt beïnvloeden.

Ik werk op basis van wetenschappelijk bewezen kennis, maar ook gewoon vanuit gezond verstand en jarenlange ervaring. Samen met leidinggevenden en medewerkers ontwikkelen we een visie en brengen we in kaart wat er moet worden opgelost om die te realiseren. Zo komen we tot een praktisch plan van aanpak waar iedereen graag zijn schouders onder zet.