Strategisch omgevingsmanagement

Industrielawaai in de Rotterdamse haven, een peilbesluit dat al tien jaar niet is uitgevoerd, een langdurige patstelling tussen verschillende overheden over een wegaanpassing, de haperende aanpak van een probleemwijk door een gemeente, een woningcorporatie en een zorginstelling, de aanleg van een snelle spoorlijn over de landsgrenzen heen. Zomaar wat voorbeelden van de tientallen projecten waar ik de afgelopen jaren een bijdrage aan heb mogen leveren.

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van complexe opgaven met verschillende stakeholders met vaak grote belangen. Daarbij werk ik volgens de methodiek van Strategisch omgevingsmanagement (SOM), die is gebaseerd op de Mutual Gains Approach (Harvard). Zo veranderen weerstand en diep ingegraven standpunten in meer begrip en samen werken aan oplossingen. En van een compromis waar niemand echt blij van wordt, naar consensus en win-win voor iedereen.

Omgevingscommunicatie & participatie

Een locatie voor overlastgevende asielzoekers, de ontwikkeling van industriegebied naar woon-werklocatie, weerstand tegen de verplaatsing van een busstation, natuurontwikkeling met een natuurbegraafplaats. Voorbeelden van projecten waar ik heb gezorgd voor positieve beeldvorming en voor een zorgvuldige omgevingsdialoog.

Op basis van een goede omgevingsanalyse ontwerp ik een proactieve aanpak: wie gaat met wie in gesprek over welke onderwerpen? Op welk participatieniveau en in welke vorm? Welke redeneerlijnen gebruiken we en hoe vertalen we die naar kernboodschappen en woordvoeringslijnen? Vanuit gedegen kennis van de psychologie van communicatie draag ik bij aan een constructieve dialoog, depolarisatie en zo nodig nieuwe framing van het vraagstuk.

Verandercommunicatie

Organisaties veranderen betekent eigenlijk altijd: gedrag veranderen. Wil je met communicatie waardevol bijdragen aan een veranderopgave, dan moet je dus iets weten over hoe ons brein omgaat met verandering en hoe je intrinsieke motivatie kunt beïnvloeden.

Ik werk graag op basis van bewezen wetenschappelijke kennis en goed toepasbare modellen, maar ook gewoon vanuit gezond verstand en jarenlange ervaring. Graag leid ik de betrokken leidinggevenden op in veranderpsychologie, zodat zij begrijpen waarom iets wel of niet werkt. En vooral: hoe zij zelf in de dagelijkse praktijk effectief kunnen bijdragen aan de gewenste verandering.

Ook los van verandertrajecten geef ik al jarenlang workshops ‘verandercommunicatie’ en ‘breincommunicatie’. Liefst met een flinke dosis humor, omdat deelnemers daarmee dopamine aanmaken en de leerstof zo beter beklijft

Trainingen

Met veel plezier verzorg verschillende workshops en trainingen, zowel incompany als op open inschrijving. Mijn trainingen worden doorgaans beoordeeld met een dikke 9. En daar ben ik best trots op

Ik gebruik theorie, simulaties en games, filmpjes, casussen van deelnemers, mijn eigen praktijkervaringen, samenwerken in groepen, onderlinge reflectie, en plenaire discussies. Zo komen alle leerstijlen aan de orde. Daarnaast leren deelnemers werken met praktische stappenplannen, formats en tools. De meeste trainingen kunnen offline en online gegeven worden, of als combinatie daarvan.