Wunderline: van spoorverbinding naar versterking van de regio

Omgevingsmanagement

Omgevingscommunicatie

Met de Wunderline wil de provincie Groningen een snelle, comfortabele treinverbinding realiseren tussen Groningen en Bremen. Daar is wel draagvlak en een flinke financiële bijdrage van Duitsland voor nodig. De treinverbinding zal echter niet op korte termijn rendabel worden, dus waarom investeren?

Uit de omgevingsanalyse wordt duidelijk dat er meerwaarde moet worden gecreëeerd. Daartoe wordt de opgave verbreed: de Wunderline als stimulans voor de sociaal-economische versterking en leefbaarheid van de noordelijke regio’s, aan beide zijden van de grens. Voor deze ambitie krijgen we de handen in Nederland en Duitsland wel op elkaar; de Wunderline is inmiddels in de realisatiefase.

Lees hier een artikel over omgevingsmanagement rondom de Wunderline.

Mijn bijdrage: sparring partner voor de strategisch omgevingsmanager, advies over de aanpak van de onderhandelingsfase, maken van tussentijdse belangenanalyses en schrijven van redeneerlijnen en kernboodschappen, advies over de communicatiestrategie.

Opdrachtgever: provincie Groningen