Politie eenheid Den Haag

Verandercommunicatie

Visie-ontwikkeling

Organisatie-advies

De nationale politie werkt vanuit een centrale visie en eenduidige kernwaarden. Ondanks de omvang van de organisatie (meer dan 60.000 collega’s) hebben we als Nederland immers één politie met één doelstelling: Nederland veiliger maken. Toch heeft elke eenheid zijn eigen uitdagingen. Sterker nog, de doelen van het ene basisteam zijn vaak heel anders dan de doelen van een ander basisteam.

In centrum Den Haag wonen bijvoorbeeld weinig mensen, en vraagt juist de politieke factor (de regering op het Binnenhof, demonstraties op het Malieveld) en het winkelgebied specifieke aandacht. Wijken met duurdere huizen kennen weer andere problemen dan wijken met veel sociale woningbouw, en Scheveningen is naturlijk ook een verhaal apart.

Een aantal basisteams werkt daarom heel bewust aan een eigen visie: wat vraagt onze omgeving, wat is onze ambitie en hoe gaan we die realiseren? Ik ondersteun deze basisteams door deze vragen samen met leidinggevenden en collega’s te beantwoorden. Samen brengen we issues in kaart: wat zijn de ‘hobbels’ die ons tegenhouden om onze ambitie te realiseren? Middels vaste stappen bepalen we vervolgens wat de prioriteiten zijn. We kunnen immers niet alles tegelijk. En vervolgens werken we een plan van aanpak uit en verdelen we de taken. Door regelmatige monitoring houden we de voortgang bij en kunnen we snel schakelen als iets dreigt te stagneren.

Juist het samen bepalen van de ambities en de aanpak zorgt dat we de juiste dingen doen op het juiste moment en dat iedereen daar echt de schouders onder wil zetten!

Mijn bijdrage: Adviseren bureauleiding, faciliteren van sessies, ontwikkelen methodiek.

Opdrachtgever: politie eenheid Den Haag