Sociale opgaven verbinden

Omgevingsmanagement

Omgevingscommunicatie

Facilitator

Betsy Perk is een overdekte straat in de wijk Kersenboogerd in Hoorn. Woningcorporatie Intermaris verhuurt hier woningen voor ouderen en zorggroep Wilgaerden faciliteert er het zelfstandig wonen voor deze doelgroep. Onderdeel van het complex is een restaurant, dat in eigendom is van Intermaris en geëxploiteerd wordt door Wilgaerden. Nu alle organisaties terug moeten naar hun kerntaken en de exploitatie ook nog eens sterk verlieslijdend is, lijkt sluiten van het restaurant de enige optie.

De vraag is, of dat ook een wenselijke optie is. Het restaurant is immers niet alleen een plek waar bewoners een gezonde maaltijd kunnen krijgen, het is ook een plek om te recreëren en elkaar te ontmoeten. In een tijd waarin eenzaamheid onder ouderen een serieus probleem is, lijkt het contraproductief zo’n plek te sluiten. Intermaris en Wilgaerden zoeken in samenwerking met de gemeente naar een oplossing, waarbij behalve exploitatie van het restaurant en het terugdringen van eenzaamheid ook wordt gekeken naar de leefbaarheid, die in deze wijk erg onder druk staat. Kunnen we opgaven verbinden, hebben we alle issues in het vizier en welke stakeholders hebben een belang bij deze issues? Vanuit deze brede scope worden er diverse stakeholderdialogen georganiseerd; met bewoners van Betsy Perk, met andere zorgorganisaties in de wijk, met potentiële nieuwe gebruikers van het restaurant. En ook met vakonderwijs in de omgeving; het restaurant biedt leerlingen immers de mogelijkheid praktijkervaring op te doen. Uiteindelijk wordt een mix van oplossingen gevonden die ervoor zorgen dat het restaurant open kan blijven en kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners van Betsy Perk.

Lees hier een blog van Intermaris over deze opdracht.

Mijn bijdrage: omgevingsadviseur voor de gezamenlijke opdrachtgevers, communicatieadvies en begeleiden van bijeenkomsten met belanghebbenden.

Opdrachtgevers: Intermaris, gemeente Hoorn en Wilgaerden