Polder De Wijk: tegengestelde belangen verenigen

Omgevingsmanagement

Omgevingscommunicatie

Facilitator

In het westen van ons land, bij Reeuwijk, ligt de polder De Wijk. Een landelijk gebied waar de belangen niet altijd matchen. Voor de veehouders mag de grond niet te nat zijn, omdat zij dan niet meer met hun zware machines het land op kunnen. Voor de siertelers moet de waterstand vooral gelijk blijven omdat anders hun teelvloeren scheuren. En voor de natuur (krabbenscheer, groene glazenmaker, weidevogels) moet het juist allemaal wat natter zijn. Een dilemma voor het Hoogheemraadschap van Rijnland…

In 2004 wordt een peilbesluit voor De Wijk genomen, dat tien jaar later nog steeds niet is uitgevoerd. De uitvoeringskosten blijken te hoog en de Hoge Raad oordeelt dat onvoldoende is onderbouwd dat de voorgenomen peilverlaging niet nadelig is voor de groene glazenmaker, een beschermde libelle die de waterplant krabbenscheer als natuurlijke habitat heeft. Al die jaren zakt de grond gestaag verder en het hoogheemraadschap is naarstig op zoek naar een oplossing.

Die oplossing wordt gevonden in een nieuw plan, dat stapsgewijs samen met alle stakeholders en met oog voor de verschillende belangen wordt uitgewerkt. Zo is niet alleen een patstelling doorbroken, maar is er ok gebouwd aan nieuw vertrouwen tussen het hoogheemraadschap en zijn stakeholders.

Lees hier het artikel Tegengestelde belangen verenigen.

Mijn bijdrage: strategisch adviseur voor het projectteam en de omgevingsmanager, facilitator van de bijeenkomsten met boeren, siertelers en vertegenwoordigers van de natuurorganisaties, voeren van keukentafelgesprekken.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland