Leergang Urban Communication voor de G4 gemeenten

Training

Omgevingscommunicatie

Stedelijke gebieden hebben zo hun eigen problematiek. Van energietransitie tot achterstandswijken, van woningbouwopgave tot bescherming van het schaarse groen. De omvang van de opgaven, de grote diversiteit aan inwoners en andere belanghebbenden en de bestuurlijke dynamiek vragen om specifieke kennis en vaardigheden van de communicatieprofessionals. Vandaar dat de G4 gemeenten Gonda Duivenvoorden de opdracht gaven een leertraject voor Urban Communication te ontwerpen. In zes modules van twee dagen gaan steeds 20 communicatieprofessionals actief aan de slag met vernieuwende lesstof over o.a. conceptontwikkeling, de psychologie van communicatie, en omgevingsmanagement.

Mijn bijdrage: voor deze leergang verzorg ik sinds enkele jaren de module Omgevingscommunicatie. Aangezien elke leergang een andere ‘gaststad’ heeft die een specifieke casus inbrengt, wordt het programma telkens weer op maat gemaakt.

Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)