Faunabeheer

Strategie

Stakeholdermanagement

Omgevingscommunicatie

Voor mensen die deze wereld een beetje kennen staat het woord ‘beheer’ gelijk aan ‘jagen’. En jagen is een controversieel onderwerp, met vaak felle voorstanders en tegenstanders. In deze gepolariseerde context kiest de Faunabeheereenheid Noord-Holland een nieuwe koers. Van uitvoerder van het beleid van de provincie en afhankelijk van vrijwillige jagers naar een organisatie die op basis van goed onderzoek advies uitbrengt. Die daarbij belangen van mensen, economie én dieren afweegt, die de dialoog met stakeholders proactief opzoekt en die stuurt op zorgvuldige uitvoering. Waarbij ‘beheer’ de betekenis krijgt zoals bedoeld: eerst voorkomen of verjagen en – als het echt niet anders kan – bejagen.

Lef en omgevingssensitiviteit zijn beide nodig voor beter faunabeheer en voor meer maatschappelijk draagvlak. De FBE gaat deze uitdaging aan met onder andere een aangescherpte positionering, een nieuwe manier van communiceren met stakeholders en een nieuwe website.

Mijn bijdrage: Positionering aanscherpen en consequenties daarvan in kaart brengen, van interne werkprocessen tot interactie met de omgeving. Strategie en plan van aanpak uitwerken, samen met directie en medewerkers.

Opdrachtgever: Faunabeheereenheid Noord-Holland