RECENT WERK (2016-2018)

2018 (VOORJAAR)

 

 • Gemeente Zaandam advies omgevingsmanagement en facilitator bijeenkomsten t.b.v. de ontwikkeling van een industrieterrein naar een woon-werkgebied.
 • Provincie Groningen: advies Strategisch Omgevingsmanagement voor de realisatie van een snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen, waarin tegelijkertijd de samenwerkingsagenda Nederland-Duitsland en de ketenmobiliteit voor de gemeenten langs het Duitse deel van de spoorlijn versterkt worden.
 • NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters): 3-daagse training SOM, gericht op de dagelijkse praktijk van de rentmeester.
 • Intermaris, gemeente Hoorn en zorgaanbieder Wilgaerden: pilot Strategisch OmgevingsManagement in het kader van langer zelfstandig wonen in Betsy Perk.
 • Hoogheemraadschap van Rijnland: trainingen SOM voor de Rijnland Aquademie.
 • Hoogheemraadschap van Delfland: 3-daagse trainingen SOM voor management, projectleiders en omgevingsmanagers.
 • Hoogheemraadschap van Delfland: 1-daagse trainingen SOM voor managers en medewerkers Bedrijfsvoering.
 • Nationale politie: training SOM in het kader van de ontwikkeling van de gebiedsscan (GCO).
 • SRM: docent module stakeholder- en omgevingscommunicatie van de opleiding Urban Communication voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

 

2017

 

 • Gemeente Leiden: omgevingsmanagement, communicatieadvies en faciliteren participatiebijeenkomsten ten behoeve van de keuze voor de locatie van een nieuw busstation [link].
 • Hoogheemraadschap van Rijnland: begeleiding en advies t.b.v. een pilot in het gebied 'De Wijk' waarin boeren, siertelers en bewoners van een gebied zelf een peilbesluit moeten voorbereiden.
 • Ministerie van Veiligheid & Justitie: masterclass Strategisch OmgevingsManagement voor 120 medewerkers.
 • Waterschap Zuiderzeeland: 2-daagse training Strategisch Omgevingsmanagement voor omgevingsmanagers, projectleiders en communicatieadviseurs.
 • Gemeente Kaag en Braassem: workshop Strategisch OmgevingsManagement.
 • Nationale Politie, team Organisatiestrategie: communicatie en veranderstrategie voor het team 'de politie van overmorgen', in opdracht van de korpsleiding.
 • Intermaris: training SOM en begeleiding pilot omgevingsmanagement voor een probleemwijk in Hoorn, waarbij ook de gemeente betrokken is.
 • Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland: werksessies SOM waarin de organisaties samen een landelijke omgevingsstrategie en communicatieaanpak uitwerkten.
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): mutual gains en co-creatie traject om een vastgelopen proces tussen vijf overheidsinstanties om te vormen naar een win-win resultaat voor alle partijen.
 • Hoogheemraadschap van Delfland: 3-daagse trainingen Strategisch OmgevingsManagement voor leden managementteam, projectmanagers, juristen en communicatieadviseurs.
 • Hoogheemraadschap van Delfland: 1-daagse training voor management en medewerkers Bedrijfsvoering.
 • Hoogheemraadschap van Rijnland: trainingen Strategisch OmgevingsManagement voor leden managementteam, projectmanagers, juristen en communicatieadviseurs.
 • Ministerie van Veiligheid & Justitie, Dienst Terugkeer en Vertrek, COA: training en werksessies Strategisch OmgevingsManagement aan de hand van actuele casuïstiek.
 • Landelijke Omgevingsmanagersdag (LOMD): workshop SOM met praktijkcasus 'De Wijk' als leidraad.
 • Nationale politie: diverse een- en tweedaagse trainingen Strategisch OmgevingsManagement voor medewerkers Communicatie en Bestuursondersteuning.
 • Politie Rotterdam & gemeente Rotterdam: ontwikkelen en begeleiden werksessies SOM met als hoofdissue de spanningen in de Turks/Nederlandse gemeenschap in Delfshaven.

 

2016

 

 • Intermaris: verandermanagement en communicatiestrategie voor de invoering van een nieuw klantinformatiesysteem (ECP), dat zowel voor de interne organisatie (werkprocessen) als voor huurders (betalingswijze) en leveranciers (factureringssysteem) veel veranderingen met zich meebracht.
 • NS en ProRail: stakeholdermanagement programma Beter & Meer (spoorboekloos rijden).
 • NS: strategie voor communicatie en gedragsverandering in opdracht van NS en ProRail m.b.t. het intensiveren van het gebruik van (smalle) perrons op station Schiphol.
 • Nationale politie: dagvoorzitter bij themadag Jong Blauw / BlueM.
 • Nationale politie: training Strategisch OmgevingsManagement voor directie Communicatie en Bestuursondersteuning.
 • Gemeente Zaanstad: workshop SOM tijdens een kennisdag in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
 • Gemeente Zaanstad: uitvoeren van een assessment waarbij de relatie met de omgeving en de borging daarvan in de organisatie in kaart werd gebracht m.b.v. de SOM organisatiescan ©. Op basis daarvan werkte ik samen met de organisatie een veranderaanpak uit met concrete acties voor de komende 3 jaar.
 • Ministerie van Veiligheid & Justitie: brainstormsessie en advies in het kader van het vluchtelingenvraagstuk. Als vervolg hierop volgen in 2017 trainingen en werksessies ten behoeve van actuele vraagstukken.
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: facilitator break-out sessies Omgevingswet in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
 • Natuurbegraven Nederland: training en coaching voor projectleiders en begeleiding en advies voor een van de locaties van Natuurbegraven Nederland.
 • NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters): ontwikkelen van een tweedaagse training Strategisch OmgevingsManagement gericht op de dagelijkse praktijk van rentmeesters.
 • Nictiz: training stakeholdermanagement voor directie, communicatieadviseurs en product managers die in opdracht van de overheid het standaardiseren van informatie in de zorg ontwikkelen.
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): facilitator bij simulaties Strategisch Omgevingsmanagement voor verschillende waterschappen.
 • Opleidingsinstituut SRM: docent communicatie (www.srm.nl).
 • UCK (Utrechtse Communicatiekring): workshop omgevingscommunicatie i.s.m. Gonda Duivenvoorden.

 

CONTACTGEGEVENS

E info@onswitch.nl

T 06 54 35 65 69

KvK 30214676

BTW NL8158.07.235.BO1

 

^